Rate this post

Thông tin cá nhân

Tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về khách truy cập trang web này.

Cookie

Trang web này không sử dụng cookie, trừ các cookie có thể được sử dụng bởi công nghệ web cơ bản  để duy trì trạng thái phiên trên nhiều trang.

Tôi sử dụng một số dịch vụ của bên thứ ba có thể đặt cookie. Đặc biệt, tôi sử dụng Google AdSense (để hiển thị quảng cáo) và Google Analytics (vì vậy tôi có thể xem lưu lượng truy cập trang web nhận được, số trang đã truy cập, số lượng khách truy cập từ các quốc gia khác nhau, v.v …). Các dịch vụ này cung cấp dữ liệu tổng hợp và tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về khách truy cập trang web này từ các dịch vụ đó.

Nếu bạn lo ngại về một dịch vụ bên thứ ba cụ thể đang được sử dụng trên trang web này, tôi khuyến khích bạn xem chính sách bảo mật cho công ty / dịch vụ đó. Đây là Chính sách bảo mật của Google , giải thích dữ liệu nào họ thu thập, lý do họ thu thập dữ liệu và họ làm gì với dữ liệu đó.

Bạn cũng có thể chọn tắt cookie bằng cách sử dụng cài đặt trình duyệt web của bạn. Nếu bạn chọn tắt cookie, một số phần của trang web này (và các trang web khác) có thể không hoạt động như mong đợi.

Cache

Giống như hầu hết các trang web, dữ liệu được thu thập trong tệp nhật ký máy chủ web. Đây là thông lệ được chấp nhận phổ biến và bao gồm các dữ liệu như trang web được yêu cầu, ngày và giờ yêu cầu, loại trình duyệt web được sử dụng, địa chỉ IP của khách truy cập, trang web đã giới thiệu người dùng đến trang web này (nếu có), v.v.

Thông tin này có thể được sử dụng để xác định những thứ như mức độ phổ biến của trang web, cho dù lưu lượng truy cập tăng hay giảm trong một khoảng thời gian, các trang mà khách truy cập thấy hữu ích, lưu lượng truy cập đến từ trang web vv. mục đích (ví dụ, khắc phục sự cố lỗi), và nó có thể được sử dụng cho mục đích bảo mật (ví dụ, phân tích lưu lượng truy cập bất thường trong trường hợp có một cuộc tấn công DDOS, vv).

Trang web được liên kết

Một số sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web này được thực hiện cùng với các trang web của bên thứ ba. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web của bên thứ ba này để sử dụng dịch vụ của họ hoặc mua sản phẩm. Trong những trường hợp này, tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của trang web của bên thứ ba.